Medisch Centrum Kalverstraat - MCK

Triade psychologenpraktijk Kind en Jeugd

Vanaf februari 2015 is Triade psychologenpraktijk K&J, gevestigd op Molstraat 3 te Middelburg, vertegenwoordigd in het MCK. Wij houden 2 dagen per week spreekuur in de huisartsenpraktijk ’t Stadshart in het MCK.

Wij bieden psychologische zorg op maat, zowel in de Basis-GGZ als in de Specialistische-GGZ voor kind, jeugd en gezin, met een betrokken multidisciplinair team en verschillende samenwerkingspartners.

Voor wie:

Het team triade kind, jeugd en gezin is er voor kinderen, jeugdigen, ouders en gezinnen, maar ook voor jongeren boven de 18 jaar waarbij de leefsituatie en de hulpvraag passen bij een jeugdteam. Wij zijn er voor kinderen en jeugdigen met sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen, voor ouders met zorgen over hun kind en/of met vragen over de opvoeding en we zijn er voor jongeren. Daarnaast zijn wij er ook voor gezinnen die moeilijkheden ervaren in de omgang met elkaar.

Hoe:

Er zijn verschillende vormen van diagnostiek en behandeling mogelijk. Een volledig overzicht vindt u op onze website www.psychogenpraktijk-triade.nl/kj/

Diagnostische fase:

Enkele gesprekken zullen nodig zijn om samen een goed beeld te vormen van de problemen, de dingen die meespelen en de mogelijkheden voor verandering. Dit noemen we de intakefase. Soms zal u gevraagd worden gedragsobservatielijsten in te vullen en soms is een aanvullend diagnostische onderzoek nodig. Vervolgens wordt een behandelvoorstel opgesteld en uitgebreid besproken met ouders, en afhankelijk van leeftijd, met de jongere zelf.

Behandelfase:

Naast verbale therapievormen zoals cognitieve en/of gedragstherapie en EMDR kan ook gebruik gemaakt worden van non-verbale therapievormen zoals speltherapie en symbooldrama. Bij elke vorm van behandeling van kinderen en jeugdigen vinden ook gesprekken met ouders plaats. Soms zijn oudergesprekken voldoende en is het niet nodig het kind zelf te behandelen. Soms is het zinvol om gezinsgesprekken te voeren.

Voor informatie en aanmeldingen zijn wij van maandag t/m vrijdag direct telefonisch bereikbaar tijden het telefonisch spreekuur van 12.30 tot 13.00 op 0118-641041.

Het team Triade psychologenpraktijk K&J: Annelie Schenk, Esther Prins, Michelle Verjaal, Marte Gillissen, Aafke van der Hoop

Triade psychologenpraktijk Volwassenen en ouderen

Vanaf februari 2015 is Triade psychologenpraktijk V&O, gevestigd op Breestraat 6 te Middelburg, vertegenwoordigd in het MCK. Wij houden 3 dagen per week spreekuur in de huisartsenpraktijk ’t Stadshart in het MCK.

Wij bieden psychologische zorg op maat.

Voor wie:

Volwassenen en ouderen met psychische en/of psychosomatische klachten en/of zingevingsvragen. Het kan gaan om spannings- en angstklachten, depressieve klachten, trauma, lichamelijke en vermoeidheidsklachten zonder duidelijke verklaring, problemen in uw relatie, op uw werk of in sociale contacten.

Medisch Centrum Kalverstraat - MCK

Wat:

Een psycholoog, werkzaam in de Generalistische Basis GGZ helpt u concreet en snel. Vanaf het eerste gesprek zoekt u samen naar uw persoonlijke kwaliteiten en werkt u aan de oplossing van uw problemen. De behandelingen hebben een kortdurend karakter. Soms is er aanvullend onderzoek nodig.

Hoe:

De Eerstelijns-/ GZ-psycholoog is breed georiënteerd en beschikt over een scala van methoden en middelen die aansluiten bij uw klacht en uw persoon. Er kan gebruik gemaakt worden van cognitieve, gedrags-, inzichtgevende, directieve en oplossingsgerichte therapie, EMDR en ACT. Afhankelijk van de ernst en de complexiteit van de problematiek doet de psycholoog u een behandelvoorstel.

Voor alle informatie verwijzen wij naar onze website:

http://psychologenpraktijk-triade.nl/volwassenen-en-ouderen/

Wij zijn dagelijks bereikbaar: 0118-634040