Logopedie, Stottercentrum Zeeland

Wie zijn wij?

Logopedie & Stottercentrum Zeeland is een kwaliteits gecertificeerde logopediepraktijk. De praktijk heeft 4 vestigingen in Zeeland: Goes, Middelburg, Zierikzee en Hansweert. De vestiging Middelburg bevindt zich in het Medisch Centrum Kalverstraat.
Binnen het Medisch Centrum Kalverstraat hebben we de directe mogelijkheid te komen tot samenwerking met andere disciplines die in dit centrum vertegenwoordigd zijn. Samenwerking kan wenselijk zijn met fysiotherapie, ergotherapie, huisarts, revalidatiearts en/of tandarts- orthodontist.
De logopedisten en/ of stottertherapeuten die in deze vestiging werken zijn: Mies Bezemer, Leonie Schipper, Michelle van Dixhoorn, Febe Meijer, Céline Meijers.

scz-logo-2013-maatschaplogopedie-blauw - Medisch Centrum Kalverstraat

Wat doen wij?

Verschillende logopedisten die in ons centrum werken zijn gespecialiseerd in therapie bij:

 • stotteren
 • (specifieke) taalstoornissen.

Binnen Logopedie & Stottercentrum Zeeland kunt u ook terecht voor hulp bij andere spraak-, taal- of communicatieproblemen zoals:

 • articulatieproblemen
 • afwijkend mondgedrag/ foutief slikken
 • stemproblemen
 • taal-, spraak- en slikproblemen ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel,
 • leerproblemen in relatie tot taalproblemen
 • spraak- en taalproblemen gerelateerd aan andere problematiek zoals Downs syndroom of Autisme Spectrum Stoornissen

Logopedische therapie betekent ‘maatwerk’ leveren. Iedere cliënt die bij ons komt is immers anders en heeft zijn eigen specifieke vragen.
Therapie kan zowel individueel gegeven worden als in groepen, afhankelijk van de problematiek waarmee men zich aanmeldt.

Specialisatie stotteren

Geregistreerde logopedist- stottertherapeuten hebben hun specialisatie door de jaren heen op diverse manieren verworven. De na- en bijscholing vindt zowel nationaal als internationaal plaats. Een gespecialiseerde therapeut heeft zich ter dege verdiept in de complexiteit van stotteren en andere vloeiendheidsstoornissen. Er is kennis over vele en ook diverse therapieën. Wij zijn op de hoogte van de therapeutische mogelijkheden én beperkingen binnen de verschillende zienswijzen. Logopedisten-stottertherapeuten hebben aandacht voor de individuele noden van de persoon die stottert en past therapieën hierop aan. Stottertherapeuten zijn in staat nieuwe of andere therapieën die verschijnen, op therapeutische waarde te schatten. Kortom, door een brede opleiding, het ruime inzicht in de problematiek en uitgebreide ervaring zijn stottertherapeuten in staat kwalitatief goede en verantwoorde behandeling te verzorgen.
Logopedisten- stottertherapeuten kennen de Richtlijn Stotteren en volgen deze op verantwoorde wijze.

Voor wie zijn wij er?

Bij Logopedie & Stottercentrum Zeeland kunnen zowel kinderen als jongeren/ volwassenen terecht. Wij bieden de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling van communicatieproblemen. Wij streven hierbij naar een nauw overleg met directe betrokkenen rond de persoon die wordt aangemeld: ouders, partners, leerkrachten en andere zorgverleners.

Binnen ons centrum bieden wij in alle vestigingen stagemogelijkheden voor logopedisten in opleiding en voor logopedisten die zich specialiseren in stottertherapie.
Collega- logopedisten kunnen bij ons terecht voor coaching of advies. Ook is een second opinion bij ons aan te vragen.

Aanmelding

De cliënt of de ouder van een kind meldt zich telefonisch aan of vult een aanmeldingsformulier in via onze website ( www.stottercentrumzeeland.nl of www.logopedieinzeeland.nl ). Logopedie is in principe direct toegankelijk maar niet alle zorgverzekeraars vergoeden dit, daarom kiezen wij vooralsnog te werken met een verwijzing van de huisarts.

Vergoeding

Logopedie is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekeraar. Wij declareren direct bij de zorgverzekeraar. Vanaf 18 jaar wordt wel de eigen vaste bijdrage aangesproken. Met praktisch alle zorgverzekeraars heeft ons centrum een overeenkomst afgesloten.

Meer weten?

Op onze website vindt u veel informatie over:

 • verschillende logopedische problemen
 • de inhoud van verschillende therapieën
 • over de andere diensten die wij verlenen, zoals cursussen op het gebied van stottertherapie en taaltherapie
 • over de bereikbaarheid van onze verschillende vestigingen en medewerkers
 • de door ons verzorgde publicaties
 • links naar andere belangrijke informatieve sites op ons vakgebied.

Wij heten u welkom op onze site: www.stottercentrumzeeland.nl of www.logopedieinzeeland.nl

SCZ publicaties - medisch centrum kalverstraat - MCK
SCZ Kwaliteitstoets logopedie SCZ kamer 1 - medisch centrum kalverstraat - MCK