Diagnovum verzorgt in samenwerking met het Adrz ziekenhuis integrale diagnostiek in de regio. Hiervoor verricht Diagnovum onder andere de bloedafnames op tal van prikposten in de regio. Zie hiervoor www.Diagnovum.nl voor alle locaties. Maar we verzorgen ook het transport van  overige lichaamsmaterialen voor onderzoek van zowel de huisarts als de medisch specialist van Adrz. Hiermee organiseren wij de gehele 1e lijns diagnostiek rondom de patiënt.

Diagnovum heeft geen eigen laboratoria maar werkt hiervoor samen met de laboratoria in het ziekenhuis. Door deze samenwerking maken we gezamenlijk beter gebruik van deze voorzieningen in de regio.

Ook voor u als patiënt zit er een voordeel aan deze samenwerking. Het bloed dat door Diagnovum wordt afgenomen, wordt dezelfde dag in het laboratorium van Accureon (gevestigd in het Adrz Goes) geanalyseerd. Doordat de analyse in het laboratorium van Accureon plaatsvindt kunnen u, uw huisarts of verloskundige en indien nodig uw specialist, direct de uitslagen inzien. Hierdoor hoeft er bij doorverwijzing naar het ziekenhuis niet opnieuw bloed afgenomen te worden. Uitslagen zijn er snel en altijd beschikbaar in mijnadrz.nl

U mag als patiënt zelf kiezen bij wie u bloed laat afnemen. Geef dit aan bij uw huisarts, praktijkondersteuner of verloskundige. Zij  voorzien u dan van het juiste formulier. Met dit formulier kunt u op elke Diagnovum prikpost zonder afspraak in de regio terecht. Vergeet u niet uw legitimatiebewijs mee te nemen als u bloed gaat prikken op één van onze prikposten!

Diagnovum in Medisch Centrum Kalverstraat

Per 1 juli 2024 is de prikpost Medisch Centrum Kalverstraat geopend.

 • Openingstijden:
  • Iedere werkdag van 07.30-16.00 uur.
  • U kunt zonder afspraak langskomen (voorzien van een legitimatiebewijs)
 • Voor de afname van de NIPT (voor aanstaande moeders) gelden de volgende afnametijden:
  • Maandag, dinsdag en donderdag: 07.30 – 16.00 uur
  • Woensdag en vrijdag: 07.30 – 09.00 uur
  • U kunt zonder afspraak langskomen

In Middelburg kent Diagnovum ook andere locaties waar u bloed kan laten prikken.
Gezondheidscentrum Zeeland Gezond, Schenge 4, 4335 XS  Middelburg

 • Openingstijden: Iedere werkdag van 08.00-09.30 uur.
 • U kunt zonder afspraak langskomen
 • Gratis parkeren

Wilt u meer weten over ons? Kijk dan op www.diagnovum.nl