Agathos ambulante hulpverlening

Hulp bij psychische problemen / beperkingen en opvoedproblemen

Agathos ambulante hulpverlening biedt hulp in gezinnen, aan volwassenen en aan kinderen en jongeren bij allerlei problemen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij het leren omgaan met een beperking, hulp bij het opbouwen van een netwerk of begeleiding van ouders bij opvoedproblemen of onveilige thuissituaties. Agathos ambulante hulpverlening is een jong team met veel ervaring en deskundigheid. Wij werken vanuit christelijke uitgangspunten en bieden hulp aan iedereen die dat nodig heeft, ongeacht levensovertuiging.

Hulp aan kinderen/jongeren en gezinnen

Als ouder kunt u vragen of zorgen hebben over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind. Op veel vragen heeft iemand uit uw sociale netwerk vast een antwoord, maar u kunt er ook behoefte aan hebben als een professionele hulpverlener met u mee kijkt.

Agathos biedt intensieve ambulante hulpverlening aan kinderen / jongeren en gezinnen waar bijvoorbeeld:

 • opvoedproblemen zijn
 • het kind niet lekker in zijn vel zit
 • de leefomstandigheden voor het kind niet veilig genoeg zijn
 • ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van het kind of het contact met het kind
 • de omstandigheden niet geschikt zijn voor een goede ontwikkeling
 • het niet lukt om een sociaal netwerk op te bouwen
 • zelfstandig wonen wel wenselijk is maar niet lukt (jongeren)
 • het kind risicovol gedrag vertoont (‘foute vrienden’, agressie, schoolverzuim)
 • het kind een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking heeft
 • het kind begeleiding nodig heeft op school (buitenom het “rugzakje”)

Hulp aan volwassenen

Bij Agathos hebben we dagelijks te maken met mensen die vast dreigen te lopen of vast zijn gelopen. Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Agathos biedt intensieve ambulante hulpverlening aan volwassenen die bijvoorbeeld:

 • hulp nodig hebben bij het leren omgaan met een verstandelijke of psychische beperking zoals een depressie, een angststoornis, autisme of ADHD;
 • onvoldoende vaardigheden hebben om een sociaal netwerk op te kunnen bouwen;
 • moeite hebben met zelfstandig te wonen en alles wat daarbij komt kijken;
 • hun financiele situatie niet onder controle kunnen krijgen of houden;
 • een zinvolle dagbesteding zoeken op de boerderij, die aansluit bij hun mogelijkheden;
 • in hun naaste omgeving te maken krijgen met dementie en hier goed mee willen leren omgaan;
 • mantelzorger zijn en hier ondersteuning bij nodig hebben.

Wanneer u hulp heeft aangevraagd komt er een hulpverlener van Agathos bij u thuis. Wanneer de hulp voor een kind / jongere of gezin is aangevraagd, zullen zij afhankelijk van de leeftijd bij het intakegesprek aanwezig zijn. Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag besproken en krijgt u uitleg over de mogelijkheden van begeleiding. Daarin benoemt u de doelen waar u met de hulpverleners aan wilt werken.

Meer informatie over ambulante hulpverlening vindt u op: www.agathos-thuiszorg.nl/iah

Contact

Tel.: via het centrale nummer: (010) 264 07 77 (maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur)
E-mail: agathos@leliezorggroep.nl
Website: www.agathos-thuiszorg.nl/iah

Adres: Kalverstraat 1, 4331 LZ Middelburg
Omdat wij zorg bieden in de thuissituatie zijn wij niet vaak op kantoor aanwezig. Wilt u vrijblijvend overleggen of een afspraak met ons maken? Neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op.