Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) heeft locaties in Goes, Vlissingen, Zierikzee en Middelburg. De locatie Goes is het zenuwcentrum van alle acute en complexe zorg. In Goes bevindt zich onder meer de Spoed Eisende Hulp en de Acute Opname Afdeling. Op de locatie Vlissingen vinden planbare ingrepen met een gemiddeld lager medisch risico plaats. In het ADRZ werken 2.100 medewerkers en 180 medisch specialisten. Jaarlijks zorgen zij voor ongeveer 23.000 opgenomen patiënten en per jaar bezoeken 360.000 mensen onze poliklinieken. Het ADRZ bouwt als zelfstandig ziekenhuis, samen met het Erasmus MC Rotterdam, verder aan kwalitatief hoogstaande zorg en een gezonde financiële huishouding. Actueel nieuws over het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis en informatie over onze specialismen vindt u op onze website www.adrz.nl

Het ADRZ in het Medisch Centrum Kalverstraat

Laboratorium

Op een veilige en correcte manier nemen bevoegde medewerkers van het ADRZ bloed af. Het is uiterst belangrijk dat de juiste persoonsgegevens op de buizen staan. De medewerker controleert dit volgens strikte regels. In het Medisch Centrum Kalverstraat is een bloedafnamepost gevestigd van het Klinisch Chemisch Laboratorium van het ADRZ. U kunt hier zonder afspraak terecht voor bloedafname:
maandag t/m vrijdag: 7.30 – 16.00 uur (tel. 0113-234580).
Trombosedienst patiënten: graag voor 12.00 uur laten prikken, ivm logistiek en doseren. In de Kalverstraat is geen receptie. De Bloedafname bevindt zich halverwege de gang aan de linkerkant. U kunt zich daar melden en vervolgens plaatsnemen in de wachtkamer. Houdt u er rekening mee dat het vroeg in de ochtend op deze locatie erg druk kan zijn. Voor onderzoeken waarvoor u niet nuchter hoeft te zijn, is het verstandig om later in de ochtend of ’s middags te komen. U kunt ook bloed af laten nemen in een van de prikposten op Walcheren en, enkel op medische indicatie, aan huis.

Trombosedienst Zeeland

Behalve de prikpost van het Klinisch Chemisch Laboratorium is ook de Trombosedienst Zeeland in het MCK gevestigd. Trombose patiënten wordt verzocht altijd voor 12.00 uur bloed te laten prikken, in verband met logistiek en doseren. 

Het Zelfmeet Opleidingscentrum (ZOC) Trombosedienst Zeeland

Regelmatig maakt u tijd vrij om bloed te laten prikken voor de bepaling van uw stollingstijd (INR). Omdat dit een stuk eenvoudiger kan verzorgt de Trombosedienst een training in zelfmeten. Door middel van een vingerprik en met behulp van een apparaatje, de CoaguChek, kunt u zelf, waar u ook bent, uw stollingstijd meten. U leert ook om zelf uw antistollingsmedicatie te doseren. Dit alles onder begeleiding van het ZOC van de Trombosedienst. U kunt hiervoor in aanmerking komen wanneer u een indicatie voor langdurige antistolling heeft. De training, begeleiding, verstrekking van zelfmeetapparatuur en toebehoren wordt door het ZOC verzorgd en via de basisverzekering vergoed. Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met het ZOC via 0118-425740 of vraagt u naar deze mogelijkheid bij de Trombosedienst. Op de website www.levenmettrombose.nl vindt u nadere uitleg over zelfmeten en de CoaguChek.