Praktijk folder Huisartspraktijk Stadshart

P.J. van den Bergh
Kalverstraat 1c
4331 LZ Middelburg
www.stadshart-middelburg.nl

Telefoonnummers:

Spoed (tussen 8.00-18.00 uur)0118- 820978
Afspraken (tussen 8.00-10.30 uur)0118- 820971
Recepten (24 uur)0118- 820975
Huisartsenpost (18.00-08:00 uur,tijdens weekenden en feestdagen)0900- 1985

 Algemeen

De praktijk maakt deel uit van huisartsengroep “Het Stadshart”. De andere huisartsen zijn:
Dhr . A.R. Angkotta,
Dhr. L.W. van der Meer
Dhr. W.O. van de Peppel

De praktijkassistentes zijn Marian en Jessica. Nelleke is praktijkondersteuner en verzorgt een groot deel van de behandeling van patiënten met chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, bloeddruk, suikerziekte, longziekten. Ze geeft ook rookstop begeleiding. Joke Quist is praktijkondersteuner geestelijke ge-zondheidszorg, ze begeleid mensen met psychische problemen. De zorg die zij levert is kosteloos is voor de patiënt.
De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur.

Een spoedgeval 

Bij levensbedreigende situaties belt u: 112
De praktijk is voor spoedgevallen tussen 08.00-18.00 bereikbaar op het spoednummer: 0118-820978
Na 18.00 uur, tijdens weekenden en feestdagen kunt u voor medische hulp, die niet kan wachten, contact opnemen met:

Huisartsenpost Walcheren

Koudekerkseweg 86 te Vlissingen
tel.: 0900-1985

Een afspraak maken

Er is spreekuur volgens afspraak. Een afspraak kunt u maken tussen 8.00- 10.30 uur via het afsprakennummer: 0118- 820971. De assistente zal u in de meeste gevallen naar de reden van uw komst vragen. Dit is belangrijk om de urgentie van uw komst goed in te kunnen schatten. Denkt uw meer dan de gebruikelijke 10 minuten nodig te hebben, bijvoorbeeld bij een ingreep of bij meerdere hulpvragen, dan kunt u dit met de assistente overleggen. Hiermee hopen we uitlooptijd te beperken. Na 10.30 is de assistente bezig met andere taken

Een visite aanvragen

Wanneer u door ziekte of een handicap niet naar de praktijk kunt komen kunt u een visite aanvragen via telefoonnummer: 0118-820971. Doe dit a.u.b. voor 10.30 uur i.v.m. onze planning. Omdat er op de praktijk meer mogelijkheden voor onderzoek en behandeling zijn, is het beter om naar de praktijk te komen.

Een herhaalrecept aanvragen

Een herhaalrecept kunt u op de volgende manieren aanvragen:

Via de speciale receptenlijn: 0118- 820975 U krijgt dan een antwoordapparaat waar u duidelijk uw naam, geboortedatum, de naam van het medicijn met de sterkte en het gebruik en de naam van uw apotheek moet inspreken.

Indien u ingeschreven staat bij Apotheek Middelburg, gevestigd in Medisch Centrum Kalverstraat via telefoonnummer: 0118- 820399.

Sommige andere Middelburgse apotheken bieden u dezelfde mogelijkheid. Neem hier over contact op met uw apotheek.

Via het emailadres:
praktijkvdbergh@stadshart-middelburg.nl

Tip: bestel uw medicijnen op tijd!

Telefonisch consult

Indien u telefonisch wilt overleggen over bijvoorbeeld een uitslag of een korte vraag, kunt u dit aangeven bij de assistente, u wordt dan dezelfde dag teruggebeld.

E.H.B.O.

Voor eerste hulp na een ongeval, wonden en/of bij mogelijke botbreuken kunt u overdag altijd terecht. Als u eerst even belt kunnen we rekening houden met uw komst.

Spreekuur doktersassistente

Bij de assistente kunt u na afspraak terecht voor o.a. kleine wondjes, verwijderen van hechtingen, injecties, oren uitspuiten en uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Tevens behandelt zij wratten m.b.v. vloeibare stikstof.

Waarneemregeling

Dokter Angkotta neemt bij afwezigheid waar voor spoedgevallen en voor zaken die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts weer beschikbaar is.

Parkeren

Naast de praktijk bevindt zich parkeergarage Geere, met adres Kalverstraat 4. De praktijk is direct en eenvoudig te bereiken via een van de liften vanuit verdieping -2 vanuit de garage. Er zijn invalidenparkeerplaatsen op straat.

Alternatieve geneeskunde

In de praktijk wordt reguliere geneeskunde bedreven. Als u gebruikt maakt of wilt maken van een van de vormen van alternatieve geneeskunde stellen we het op prijs als u dat laat weten. Dan kunnen we daar rekening mee houden.

Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben over uw huisarts of een andere medewerker van mijn praktijk, probeer dit dan met uw huisarts persoonlijk te bespreken. Indien u dit niet wenst kunt u contact opnemen met Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland te Eindhoven, telefoon-nummer: 040- 2122780.